Home & Garden >> Dům a zahrada >> Building & Remodeling >> Stavební vzory >> Content

Exteriér Komerční Požadavky Osvětlení

Požadavky pro komerční venkovní osvětlení je regulována pomocí standardů vyvinutých americkou společnost topení, chlazení a klimatizace inženýrů ( ASHRAE ) a Mezinárodní elektrotechnické komise ( IEC ) . Standardy

ASHRAE 90.1 a normy IEC pokrytí vnitřní a vnější požadavky na osvětlení pro novou výstavbu , dodatky a změny na všech komerčních budovách . Standardy zahrnují kontroly osvětlení , spotřeba energie a osvětlení míst .
Power

normy ASHRAE 90.1 vyžadují použití napájecího buňky kontrolovat soumraku do úsvitu vnější osvětlení . Čtyři hodiny záložní baterie je vyžadováno pro komerční venkovní osvětlení .

Výjimky

Výjimky z předpisů jsou vchody a východy z budov nebo staveb , kde je osvětlení nutné pro bezpečnost a přizpůsobení očí . Napájecí limity pro osvětlení jsou založeny na náměstí záběry z osvětlené plochy .


od:http://cs.98905.com/building-remodeling/building-designs/1010115684.html

copyright © Dům a zahrada Všechna práva vyhrazena.