Home & Garden >> Dům a zahrada >> Garden & Lawn >> Skalka >> Content

Význam Zen zahrady

Zen buddhističtí mniši , kteří touží po zostřit jejich chápání náboženství , vytvořil první zenové zahrady před více než 1000 lety. Tyto zjednodušující formy spirituality a umění existují po celém světě . Význam

Zen zahrada má extrémní význam v Zen buddhismu , což stoupence náboženstvípříležitost zažít fyzické ztělesnění esoterických principů zenové praxe ; a to samo - vyšetření , duchovní zdokonalení a osvícení . Jednoduchost těchto zahrad - které neobsahují žádné rybníky nebo toky a málo , pokud vůbec , vegetace - je v samém srdci Zen buddhismu
Funkce

. význam jednoduchosti je jemně nabízen v zenové zahrady přes pečlivé uspořádání strohých , přírodní základy jako kameny , štěrk a písek . " Takže tadyvize hluboké ticho a klid je dopravena snejnutnější prostředky , " píše Simon P. James ve své knize " Zen buddhismus a environmentální etiky . "

Úvahy < br >

význam země a přírodních prvků v zenové zahradě je jasné . Písek představuje vodu azpůsob, jakým jepísek hrabal , kromě umístění každého kamene nebo skály , je umožnit návštěvníkovi jiný úhel pohledu , nebo pochopení principů Zen buddhismu .
< Br >

od:http://cs.98905.com/garden-lawn/rock-garden/1010006118.html

copyright © Dům a zahrada Všechna práva vyhrazena.