Dům a zahrada

Musí Klimatizační práce pouze ve vodorovném směru ?

Klimatizační zařízení , které jsou navrženy tak, aby fungovaly horizontálně nebude správně fungovat , pokud jsou nainstalovány na jejich straně . To je vzhledem k vnitřní součásti klimatizace spoléhat na gravitaci , aby se tekutiny usadil a aby odpadní vody musí být zlikvidován . Klimatizační zařízení by měl být spuštěn pouze v jejich zamýšlené orientaci . Kondenzátor

kondenzátor na klimatizace je v podstatěmalý elektromotor . Tento motor pracuje na kondenzaci chladiva v systému , a má mnoho pohyblivých částí . Tyto části vyžadují mazání , a zobrazí jej pomocí olejové nádrže , která je připojena ke kondenzátoru . Je-likondenzátor je zapnutý na jeho straně , protožepřístroj není sedí správně , můžeolej nádrž není správně krmit kondenzátor a komponent vyhoření a jednotka může dojít k poškození .
Kondenzace

klimatizační odvlhčení vzduchu vedle jeho chlazení . Jako vnitřní vzduch je vyfukován přes chladné měděných cívek naplněné chladivem , tyto hady " potu ". Tento pot je vlhkost , nebo vodní pára , která je přítomna ve vzduchu . Pot , nebo kondenzace , kape dolů do vany pro záchyt kondenzátu a je odváděna mimo jednotku . Je-liklimatizační zařízení zapnuté na své straně , bude tato kondenzace nevypouští správně a může dojít k poškození vnitřních součástí a úniku zpět do domu .
Větrání

Kondicionéry mají otvory nebo mřížky na stranách jejich případu . To umožňuje dostatečné proudění vzduchu , aby výměna tepla dochází , s teplem z uvnitř domu jsou dispergované venku . Je-liklimatizační zařízení zapnuté na své straně , tyto otvory jsou již řádně řídil , a umožní dešťovou vodu prosakovat do případu jednotky a způsobit jeho poškození .
Strukturální problémy

klimatizační jednotky jsou navrženy tak, aby se nachází v určitém směru. Jako takový ,případ sám o sobě je navržen tak, aby unesla hmotnost jednotky v konkrétních bodech . Navíc , vnitřní součásti jsou zajištěny , aby se zabránilo třásl ze strany na stranu , ale ne nutně nést tíhu těchto komponent pro delší období . Z těchto důvodů ,klimatizace by neměla být spuštěn při orientovány správně.

rozšířit všechny
Centrální klimatizační zařízení , ale nefouká vzduch

chladný vzduch od vašeho centrální klimatizace je vítaným luxusní horkého dne , když přijedete domů . Ale pokud jste slyšet váš systém běží a nemají pocit, že chladný vzduch přicházející do domu , pak

Více +
Jak obnovit koberec po poškození vodou

Jak obnovit koberec po poškození vodou . Pokud jste se stali obětí povodní nebo úniku vody , může váš koberec utrpěli nějakou škodu vody a bude vyžadovat okamžitou obnovu . V závislosti na zdroji vstu

Více +