Home & Garden >> Dům a zahrada >> Home Appliances >> Klimatizační jednotky >> Content

Co Test Run Střední na mé klimatizační ?

Některé klimatizace ( AC ) modely mají různé způsoby, jak správně testovat přístroj před každodenním provozu . Některé jednotky jsou vybaveny tlačítkem " Zkušební provoz " , zatímco jiné nabízejí seznam zkušební provoz položek na monitoru. Předtím, než začnete používat klimatizaci , vyzkoušejte ji správně zajistit, aby jednotka funguje přesně a bezpečně . Tlačítko "Test Run "

tlačítko "Test Run " je na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači . Toto tlačítko je třeba stisknout při instalaci klimatizační jednotky potvrdit, žeAC je správně nastaven . Pokud stisknetetlačítko během normálního provozu , může kontrolky napájení a časovače blikat apřístroj se přepne do testovacího režimu provozu . V testovacím režimu provozu ,přístroj nefunguje správně . Stiskněte tlačítko " Start /Stop" pro vypnutí režimu zkušebního provozu .
Remote Control

jednotka manuály odkazovat na "Test Run" jako série kontrol potvrdit, že je jednotka správně nainstalována . Jednou složkou těchto kontrol jedálkové ovládání . Pokud jednotka nebyla použita ve chvíli , zatlačte na zadní straně dálkového ovládání , a posuňte kryt . Vyjměte staré baterie z dálkového ovladače a vložte dvě nové podle pokynů polarity . Stisknutím tlačítka "Power" , když se budete snažit, regulátor na jednotku a zkontrolujte, zda je zapnutý.
Vypořádání

Druhá část "Test spusťte " Kontrola jestabilita přístroje . Ujistěte se, žejednotka je pevně instalována na stěně nebo v okně . Zkontrolujte všechny šrouby , dráty nebo hřebíky pro dlouhou životnost a bezpečnost . Pokud některé spojovací prostředky jsou slabé nebo není bezpečné , odstraňte je a dát nové místo . Přístroj by neměl být vratká nebo uvolněné v místě instalace . Bezpečný přístroj nebude vypadávat nebo vibrovat .
Hodnocení

Třetí etapa " Zkušební provoz " kroků je potvrdit, žejednotka provádí správně . Můžete sledovat funkčnost jednotky tím, že pozoruje to jak to probíhá po dobu 20 minut . Otočte jednotku "Cool " a cítit ten rozdíl s rukou mezivzduch bude do systému a coming out . Teplotní rozdíl mezi dvěma by mělo býtzřejmé, skok z pokojové teploty na studený vzduch . Pokud je vzduch chladnější přichází od žaluzií po 20 minutách ,jednotka byla řádně testována a je připraven k použití .


od:http://cs.98905.com/home-appliances/air-conditioners/1010051064.html

copyright © Dům a zahrada Všechna práva vyhrazena.