Dům a zahrada

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Simple Klimatizace & Chladicí systém

? Hlavní rozdíly mezi jednoduchou klimatizací a chladicího systému, zahrnují způsoby chlazení a počet komponent používaných v každém zařízení. Ty jsou vždy použity pro chlazení různých typů prostředí . Koncept umělého chlazení existuje od roku 1800 , kdy lékaři pokusili poskytnout příjemné prostředí pro pacienty , kteří trpí malárií a žlutá zimnice . Komponenty

Hlavní rozdíly mezi jednoduchým klimatizačního systému a chladicího systému, kdo s počtem potřebných komponent . Klimatizační jednotky potřebují tři klíčové kusů :kompresor , kondenzátor a výparník . Chladicí systémy mají čtyři požadovaných kusů :kompresoru , kondenzátoru ,expanzní nebo škrtící zařízení avýparníku . Obě zařízení používají chladicí prostředek . Běžně používané prostředky obsahují látky , jako bezvodého čpavku nebo nemrznoucí směs , která odolá transformaci mezi kapalinou a formě plynu . Voda se někdy používá jako chladicí prostředek .
Používá

klimatizačních jednotek pohodě v interiéru . Typicky , jednotky sedí v okně szadní část zůstává na vnější straně . Veřejnost nakupuje klimatizační hodnocené v různých britských termálních jednotek . BTU hodnocení jsou orientační prostorujednotka je schopna účinně chladit . Klimatizační zařízení s vysokým BTU hodnocení jsou schopné dosáhnout ochlazení větší místnosti . Ledničky , průmyslové chladiče a automobilové klimatizační jednotky používají chladicí systémy pro chlazení .
Chlazení metody

klimatizace ,kompresor stlačuje chladící prostředky a ohřívá tekutina , měnit to na plyn . Gas cestuje do kondenzátoru, kde nižší teploty přemění do tekutého stavu . Tekutiny jsou odesílány do výparníku , kde jsou transformovány zpět do plynu . Okolní vzduch se ochladí , protože uvolněné plyny odpaří do životního prostředí . Chladicí systémy pracují podobným způsobem , ale plyny uvolňované z výparníku cesty do uzavřených trubek pro chlazení zadaného umístění .
Údržba

Clean klimatizace kondenzační jednotky cívky a pásy . Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny pravidelně . Vyčistit nebo vyměnit filtry v pravidelných intervalech , aby se jednotky pracující na nejvyšších úrovních . Chladicí systémy vyžadují odbornou údržbu . Technici zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a hledat známky koroze . Kontrolují odkapávací pánev spolu s odpadním potrubí a pasti , která filtruje nečistoty nesený chladiv . Profesionální údržba je dalším z hlavních rozdílů mezi jednoduchým klimatizační jednotky a chladicího systému .

rozšířit všechny
Jak Odpojte Exteriér Elektrika na klimatizační

Centrální klimatizační jednotky cirkulovat chladný vzduch přes potrubí systému domu . Když služba na centrální klimatizace vyžaduje jeho odstranění , odpojení elektrické energie jeprvní krok . Vnější

Více +
Jak obnovit koberec po poškození vodou

Jak obnovit koberec po poškození vodou . Pokud jste se stali obětí povodní nebo úniku vody , může váš koberec utrpěli nějakou škodu vody a bude vyžadovat okamžitou obnovu . V závislosti na zdroji vstu

Více +