Dům a zahrada

Hampton Bay stropní ventilátor Elektroinstalace

způsob, jak zapojit stropní ventilátor Hampton Bay bude záviset na typu ventilátoru můžete zakoupit . Standardní Stropní ventilátor je připojen odlišně od stropní ventilátor s dálkovým ovládáním . Když se připojit ventilátor , ujistěte se, odpovídat dráty správně vedení domu , neboventilátor nebude fungovat správně . Před prováděním jakékoliv práce na elektrickém zařízení , vždy vypněte napájení na výstupní pole , kde budete instalovat ventilátor . Standardní Stropní ventilátor

standardní stropní ventilátor Hampton Bay bez dálkového ovládání je jednoduché schéma . Černý vodič na ventilátoruventilátor , napájecí kabel , amodrý vodič jesvětlo - přívodního potrubí . Černé a modré dráty na ventilátoru jsou stočeny s černým drátem z elektroinstalace domu . Bílý vodič je kroucený spolu s Bílým domem drátu , azelený vodič vycházející z ventilátoru je stočeno se zeleným vodičem domu drátu .
Remote -Control stropní ventilátor

stropní ventilátor Hampton Bay s dálkovým ovládáním má inline přijímače . Modrý drát od ventilátoru je stočeny s modrým drátem na přijímači . Černý vodič na ventilátoru je zkroucený spolu s černým drátem na přijímači . Konečně ,bílý drát od ventilátoru je stočeny s bílým drátem na přijímači . Po zajištění vodičů s drátem ořechy , zajistěte matice s černou izolační páskou .

Dalším krokem je otočit černé a modré dráty od přijímače spolu s černou domu drátu . Twist bílý vodič z přijímače spolu s Bílým domem drátu . Twist zelený zemnící vodič od ventilátoru spolu s zeleným ochranným vodičem dům drátu . Každou sadu drátů s drátěnou maticí a pokrytí matice s černou izolační páskou .
Skrytí dráty

Po zajištění vedení s drátem ořechy a nahrávat matice s černou izolační páskou , musíte oddělit a skrýt dráty ve výstupním poli . Přesuňte bílé a zelené dráty na jedné straně pole a přesunout modrý a černý vodič na druhé straně výstupního pole . Zasuňte vodiče až do pole . Po zajištění vodiče , takže nebudou se štípl , zajistěte kabinu a vrchlíku kroužek k držáku .
Po instalaci

Postropní ventilátor Hampton Bay byl nainstalován , zapněte napájení . Otestujte ventilátor zapnutím . Je-liventilátor nemá žádnou pravomoc , zkontrolujte jistič , aby bylo zajištěno, že je na . Pokud je zapnuto napájení , aleventilátor nezapne , vypněte napájení a znovu zkontrolujte vodičů . Pokud některý vodič není dělat dobré připojení k přijímači ( dálkové ovládání ventilátoru ) nebo s elektroinstalace domu u obou typů ventilátorů , budou fanoušci nemají přímý proud pro napájení ventilátoru .


rozšířit všechny
Které Směr Pokud Stropní ventilátory Přejít na Cool

? Nejprve objevit se ve Spojených státech v polovině roku 1800 , stropní ventilátory jsouvhodné způsob, jak zachovat chladnou hlavu během teplejších dnů . Ať už pomocí ventilátoru vyroben ze dřeva , k

Více +
Jak obnovit koberec po poškození vodou

Jak obnovit koberec po poškození vodou . Pokud jste se stali obětí povodní nebo úniku vody , může váš koberec utrpěli nějakou škodu vody a bude vyžadovat okamžitou obnovu . V závislosti na zdroji vstu

Více +