Dům a zahrada

Můj Garbage K dispozici je Vypínací Breaker

odvoz odpadků může jistič je přepínač převrácený nebo v průběhu procesu likvidace , pokudjistič není správně zapojen nebo nenísprávný formát podporovat jednotky . Pokud máte podezření na problém zapojení , vypněte napájení na jističe před vyšetřováním . Více Přístroje

Pokud jeodvoz odpadků podporovány stejným jističem jako jiné velké spotřebiče ,odvoz odpadků by mohl zakopnout jistič při aktivaci . Například , jestliže obaodvoz odpadků amyčka jsou připojeny na stejný jistič ajistič nemá schopnost spustit obě zařízení současně ,jistič vypne , když jsou aktivovány oba spotřebiče . Možná zjistíte, že věnuje jistič každé velké zařízení , včetně nakládání s odpadem , jebezpečnější nápad .
Wiring

správné vedení od jističe na likvidace odpadků je rozhodující pro zařízení správně spustit . Pro elektřina proudit jednotky správně , musívedení vytvořit uzavřený okruh použití pozitivní a negativní kabely a připojení . Pokud vodiče by měly být přešel k nesprávným konektorům , byvýkon přetížení vypne jistič nebo způsobit,odvoz odpadků selhání vypnout . Pokud dojde buď situace , můžete vypnout elektřinu vystoupit na jistič .
Obnažené dráty

Pokud jsou dráty odstraněny holé jejich izolace , musí být řádné péče aby nedošlo k dotýkání dvou horkých nebo živých vodičů . Dotýká dvou žhavých drátů by mohly způsobit požár , a tak při prvním náznaku elektrického problému s nakládání s odpadem ,jistič by měl být vypnut a dráty kontrolovány . Při dotyku horkých vodiče může způsobit divný zápach hoření a zčernalé místo podél drátů , které se zobrazí jako škod způsobených elektrickým proudem . Dojemné mohlo dojít v připojovacích bodech jističe nebo elektrického panelu likvidaci odpadků . Pokud vidíte dva živé vodiče dotýkají , by měl býtelektrikář s názvem opravit chybu .
Breaker Vložte

Předinstalací z nakládání s odpadem a vypínačem ,napájení musí být přezkoumána požadavky nakládání s odpadem . Ty se musí ujistit, žejistič jesprávný proud pro tuto práci . Je-lijistič je příliš malý na to zvládnout elektrickou zátěž , jak je požadováno v likvidaci , budejistič vypne a budete muset nahradit starý jistič pro jednoho s větší kapacitou .


rozšířit všechny
Pokyny pro Jak nainstalovat Garbage Likvidace

odpadky úbytky rychle odstranit plýtvání potravinami z vaší kuchyně . To může snížit potravin pachy a brání hmyzu a zvířat z napadat své odpadky , když odešel ven na odstranění . Instalace drtiče pod

Více +
Jak obnovit koberec po poškození vodou

Jak obnovit koberec po poškození vodou . Pokud jste se stali obětí povodní nebo úniku vody , může váš koberec utrpěli nějakou škodu vody a bude vyžadovat okamžitou obnovu . V závislosti na zdroji vstu

Více +